załącznik 3


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla oddziałów przedszkolnych


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


karta zgłoszeniowa


załącznik 2


wyciąg z regulaminu


Regulamin 2


Regulamin 1


Ferie zimowe 2


Ferie zimowe


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Raport o stanie zapewniania dostępności


Program Wychowawczo - Profilaktyczny PSP Miodnica


Procedura zdalnego nauczania w PSP Miodnica


Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 01.09.2020 w trakcie trwania pandemii  COVID-19  - aktualizacja 12.05.2021


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Procedury Bezpieczeństwa ucznia w PSP Miodnica


Statut PSP Miodnica


Harmonogram wydarzeń szkolnych


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS dla szkół


Program Wychowawczo - Profilaktyczny PSP Miodnica

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 PSP MIODNICA