Copyright © 2015 - 2021 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY


Statut PSP Miodnica


Procedury Bezpieczeństwa ucznia w PSP Miodnica


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 01.09.2020 w trakcie trwania pandemii  COVID-19  - aktualizacja 12.05.2021


Procedura zdalnego nauczania w PSP Miodnica


Program Wychowawczo - Profilaktyczny PSP Miodnica


Raport o stanie zapewniania dostępności


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego