PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY

DOKUMENTACJA SZKOLNA


 

Wymagania edukacyjne:

 

 


 


Statut PSP Miodnica


Procedury Bezpieczeństwa ucznia w PSP Miodnica


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Procedura obowiązująca od 01.09.2020 w trakcie trwania pandemii  COVID-19


Procedura zdalnego nauczania w PSP Miodnica

Copyright © 2015 - 2020 PSP MIODNICA