Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY


Program Wychowawczo - Profilaktyczny PSP Miodnica


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego  MEiN, MZ i GIS dla szkół


Harmonogram wydarzeń szkolnych


Statut PSP Miodnica


Procedury Bezpieczeństwa ucznia w PSP Miodnica


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole


Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 01.09.2020 w trakcie trwania pandemii  COVID-19  - aktualizacja 12.05.2021


Procedura zdalnego nauczania w PSP Miodnica


Program Wychowawczo - Profilaktyczny PSP Miodnica


Raport o stanie zapewniania dostępności


Regulamin korzystania z szafek szkolnych


Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej


Ferie zimowe


Ferie zimowe 2


Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 31 marca 2022 r. dla oddziałów przedszkolnych