Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy jest szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. W naszej szkole wszyscy się znają, nikt nie jest anonimowy. Panuje atmosfera przyjazna i zapewniająca bezpieczeństwo.

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna,

 • wysoki poziom nauczania,

 • zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań - przyrodnicze, matematyczne, wokalne, teatralne, BRD, SKS,

 • zajęcia specjalistyczne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna), socjoterapię, gimnastykę korekcyjną,

 • opiekę nauczycieli w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach oraz na przystankach autobusowych,

 • udział w organizacjach uczniowskich: SKPCK, Samorząd Uczniowski,

 • wycieczki, koncerty muzyczne, widowiska teatralne.

 

Baza szkoły:

 • biblioteka z czytelnią.

 • dobrze wyposażone klasy,

 • sala dla grupy"0",

 • sala gimnastyczna,

 • pracowania komputerowa,

 • tablice multimedialne,

 • stołówka,

 • świetlica.

 


 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy jest szkołą ośmioklasową z oddziałem przedszkolnym. W naszej szkole wszyscy się znają, nikt nie jest anonimowy. Panuje atmosfera przyjazna i zapewniająca bezpieczeństwo.

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna,

 • wysoki poziom nauczania,

 • zajęcia pozalekcyjne: koła zainteresowań - przyrodnicze, matematyczne, wokalne, teatralne, BRD, SKS,

 • zajęcia specjalistyczne: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (terapia pedagogiczna), socjoterapię, gimnastykę korekcyjną,

 • opiekę nauczycieli w świetlicy szkolnej przed i po zajęciach oraz na przystankach autobusowych,

 • udział w organizacjach uczniowskich: SKPCK, Samorząd Uczniowski,

 • wycieczki, koncerty muzyczne, widowiska teatralne.

 

Baza szkoły:

 • biblioteka z czytelnią.

 • dobrze wyposażone klasy,

 • sala dla grupy"0",

 • sala gimnastyczna,

 • pracowania komputerowa,

 • tablice multimedialne,

 • stołówka,

 • świetlica.

 

SZKOŁA Z 70 - LETNIĄ TRADYCJĄ


 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA