Rada Rodziców otworzyła rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolne składki na działalność Rady Rodziców.

 

 

Nr rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców:

25 1090 2558 0000 0001 4729 1666

 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a także dowolną formą komunikacji powiadomić wychowawcę klasy o dokonanej wpłacie.

 

 

Wysokość dobrowolnych składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

  • 30 zł - na pierwsze dziecko,

  • 15 zł - na drugie i na trzecie dziecko,

  • 10 zł - na każde kolejne dziecko.


 

 
 
Przewodnicząca - Anna Erdman-Ochrymczuk;
Z-ca Przewodniczącej - Irmina Perczyńska;
Skarbnik - Agnieszka Ochrymczuk;
Sekretarz - Malwina Markowicz.

 

 

 

Przewodnicząca - Agnieszka Ochrymczuk
Z-ca Przewodniczącej - Wojciech Grabowski
Skarbnik - Anna Erdman - Ochrymczuk
Sekretarz - Patrycja Erdman

 


 

Rada Rodziców otworzyła rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolne składki na działalność Rady Rodziców.

 

 

Nr rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców:

25 1090 2558 0000 0001 4729 1666

 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a także dowolną formą komunikacji powiadomić wychowawcę klasy o dokonanej wpłacie.

 

 

Wysokość dobrowolnych składek ustalonych przez Radę Rodziców na rok szkolny 2021/2022 wynosi:

  • 30 zł - na pierwsze dziecko,
  • 15 zł - na drugie i na trzecie dziecko,
  • 10 zł - na każde kolejne dziecko.

 

 

 
 

 

RADA RODZICÓW


 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA