Copyright © 2015 - 2021 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY

RADA RODZICÓW


 

Przewodnicząca - Edyta Gołąb
Z-ca Przewodniczącej - Anna Kucharska
Skarbnik - Agnieszka Ochrymczuk
Sekretarz - Justyna Lipińska
 
Zarząd Rady Rodziców:
Piotr Buganik
Patrycja Erdman

Lucyna Kasprzyk

Natalia Płachcińska

Przewodnicząca - Agnieszka Ochrymczuk
Z-ca Przewodniczącej - Monika Sowińska
Skarbnik - Agnieszka Ochrymczuk
Sekretarz - Anna Edrman - Ochrymczuk
Zarząd Rady Rodziców:
Gabriela Bartosińska - Kipa
Justyna Lipińska
Marta Jaworska

Tomasz Bartosiński

 


 

 

Rada Rodziców otworzyła rachunek bankowy, na który można wpłacać dobrowolne składki na działalność Rady Rodziców.

 

 

Nr rachunku bankowego do wpłat na Radę Rodziców: 25 1090 2558 0000 0001 4729 1666

 

 

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a także dowolną formą komunikacji powiadomić wychowawcę klasy o dokonanej wpłacie.