Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

Przewodniczący

Michał Błoniarz, klasa VIII

Z-ca Przewodniczącego

Lena Sowińska, klasa VII

Sekretarz

Maciej Ochrymczuk, klasa V

Antoni Grabowski, klasa VII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Skowronek


 

Przewodniczący

Lena Sowińska, klasa V

Z-ca Przewodniczącego

Kacper Pawlak, klasa VIII

Sekretarz

Szymon Majerski, klasa VII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Barbara Goliczko - Chabiniak