Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


 

Przewodnicząca

Martyna Jeżak, klasa VIII

Z-ca Przewodniczącej

Jakub Furtak, klasa VI

Sekretarz

Maciej Ochrymczuk, klasa VI

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Patrycja Skowronek-Jurkiewicz


 

Przewodniczący

Lena Sowińska, klasa V

Z-ca Przewodniczącego

Kacper Pawlak, klasa VIII

Sekretarz

Szymon Majerski, klasa VII

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Barbara Goliczko - Chabiniak