Krzysztof Bugajny - dyrektor szkoły

 

Krzysztof Bugajny - informatyka, język polski

Anna Kuczak - język polski, historia

Dorota Dobias - język polski, edukacja biblioteczna i informacja naukowa, terapia logopedyczna

Magdalena Doruch - język angielski

Wiesław Urban - język niemiecki

Joanna Makać - psycholog szkolny, wychowanie przedszkolne

Patrycja Skowronek - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna

Marianna Kalicińska - edukacja wczesnoszkolna

Beata Konarska - edukacja wczesnoszkolna, plastyka

Julian Tatarynowicz - muzyka

Karol Hamrol - religia

Iwona Michalska - matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika

Mariusz Łosyk - wychowanie fizyczne

Elżbieta Żuk - przyroda, geografia, edukacja wczesnoszkolna

Dorota Zienkowicz - biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, przyroda

Anetta Kulesza - fizyka, technika, matematyka z informatyką, edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, oligofrenopedagogika

Dariusz Klag - wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

Joanna Pławska - nauczyciel wspomagający, doradztwo zawodowe, pedagog szkolny, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z kształceniem integracyjnym, oligofrenopedagogika,  trener umiejętności społecznych

Marta Sikora - terapia logopedyczna, język polski, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA


 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 PSP MIODNICA