Copyright © 2015 - 2021 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

 

Od poniedziałku 17 maja 2021 r. zajęcia w klasach IV-VIII będą miały formę zajęć hybrydowych (łączących edukację zdalną i stacjonarną). Poniżej harmonogram zajęć dla klas IV - VIII.

Tydzień 17.05.21 – 21.05.21

- klasy IV i VIII – nauka stacjonarna w szkole (łącznie z konsultacjami dla klas VIII)

- klasy VI i VII – nauka zdalna

Tydzień 24.05.21 – 28.05.21 (z wyłączeniem trzech dni 25-27.05.21 na egzaminy ósmoklasistów – dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I-VII bez możliwości zorganizowania opieki w szkole)

- klasy VI i VII – nauka stacjonarna w szkole (+ konsultacje dla klasy VIII)

- klasy IV i VIII – nauka zdalna (poza konsultacjami w poniedziałek dla ósmoklasistów w formie stacjonarnej w szkole).

Od poniedziałku 31.05.2021 r. powrót do edukacji stacjonarnej w szkole wszystkich uczniów klas IV-VIII.

Jednocześnie informujemy, że nieznacznej zmianie ulegnie plan zajęć – zostanie on przesłany poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Od poniedziałku zostaje wznowiony kurs autobusowy o godz. 15.00. Uczniowie dojeżdżający z klas IV – VIII otrzymają bilety miesięczne w pierwszym dniu zajęć w szkole. Przypominamy, że w środkach masowego transportu obowiązują maseczki.

Świetlica szkolna będzie działała przed zajęciami (7.00-9.00) oraz po zajęciach (13.00-15.00).

Nauka hybrydowa będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (zaktualizowane Procedury bezpieczeństwa prześlemy w wiadomości przez dziennik elektroniczny).

Poniżej podajemy ogólne zasady wskazane w wytycznych opracowanych przez MEiN, MZ i GIS:

DYSTANS - minimalna odległość pomiędzy osobami:1,5 metra.

DEZYNFEKCJA - przed i po zajęciach, mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

HIGIENA - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

MASECZKA - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

WIETRZENIE - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.
 

Przewidziano szczególne wsparcie dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. trudne warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu: dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole. 

Poniżej zamieszczony jest  "Regulamin pracy zdalnej". Nauka zdalna jest obowiązkowa dla każdego ucznia. Obowiązuje obecność na zajęciach w formie wideo (przez platformę MS Teams) oraz w formie lekcji przekazywanych przez dziennik elektroniczny lub na platformie MS Teams. Plan zajęć i godziny zajęć pozostają bez zmian, ale nie wszystkie zajęcia i nie za każdym razem będą się odbywały w formie wideo - czasami będzie to kontakt tylko przez dziennik elektroniczny (zapisy w Regulaminie pracy zdalnej oraz w panie lekcji). Będziemy również organizować wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz znajdujących się w trudnej sytuacji domowej uniemożliwiającej zdalne nauczanie i organizować kształcenie w szkole. Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji pracy zdalnej dla uczniów kl. 1 - 8 otrzymaliście  Państwo za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Prosimy też o stały kontakt z wychowawcami i o zgłaszanie ewentualnych trudności związanych ze sprzętem komputerowym lub z dostępem do Internetu, czy innych problemów związanych z funkcjonowaniem dzieci. Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń i odczytywanie informacji w Librusie. Wierzymy, że dzięki dobrej współpracy uda się nam jak najlepiej zorganizować kształcenie na odległość w tym trudnym czasie.

 

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i optymizmu na co dzień!

 

 

Powrót do szkoły po okresie pandemii i nauczania zdalnego:

 


 

Praktyczne porady dla uczniów i rodziców klas IV - VIII dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 

Uczniowie:

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo

rodziców).

5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

 

Rodzice:

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer

telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Praktyczne porady dla rodziców uczniów klas I-III dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 

Rodzicu!

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz

słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.

Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela.

 

Praktyczne porady dla  rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 

Rodzicu!

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane.

Wykorzystaj pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka.

Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi.

Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe.

Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 


 

Kształcenie na odległość - poradnik

 


 

"Porady dla rodziców na czas nauki w domu i nie tylko"

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

 

Od poniedziałku 17 maja 2021 r. zajęcia w klasach IV-VIII będą miały formę zajęć hybrydowych (łączących edukację zdalną i stacjonarną). Poniżej harmonogram zajęć dla klas IV - VIII.

Tydzień 17.05.21 – 21.05.21

- klasy IV i VIII – nauka stacjonarna w szkole (łącznie z konsultacjami dla klas VIII)

- klasy VI i VII – nauka zdalna

Tydzień 24.05.21 – 28.05.21 (z wyłączeniem trzech dni 25-27.05.21 na egzaminy ósmoklasistów – dni dodatkowo wolne od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I-VII bez możliwości zorganizowania opieki w szkole)

- klasy VI i VII – nauka stacjonarna w szkole (+ konsultacje dla klasy VIII)

- klasy IV i VIII – nauka zdalna (poza konsultacjami w poniedziałek dla ósmoklasistów w formie stacjonarnej w szkole).

Od poniedziałku 31.05.2021 r. powrót do edukacji stacjonarnej w szkole wszystkich uczniów klas IV-VIII.

Jednocześnie informujemy, że nieznacznej zmianie ulegnie plan zajęć – zostanie on przesłany poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.

Od poniedziałku zostaje wznowiony kurs autobusowy o godz. 15.00. Uczniowie dojeżdżający z klas IV – VIII otrzymają bilety miesięczne w pierwszym dniu zajęć w szkole. Przypominamy, że w środkach masowego transportu obowiązują maseczki.

Świetlica szkolna będzie działała przed zajęciami (7.00-9.00) oraz po zajęciach (13.00-15.00).

Nauka hybrydowa będzie się odbywać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (zaktualizowane Procedury bezpieczeństwa prześlemy w wiadomości przez dziennik elektroniczny).

Poniżej podajemy ogólne zasady wskazane w wytycznych opracowanych przez MEiN, MZ i GIS:

DYSTANS - minimalna odległość pomiędzy osobami:1,5 metra.

DEZYNFEKCJA - przed i po zajęciach, mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

HIGIENA - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

MASECZKA - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.

WIETRZENIE - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 

Przewidziano szczególne wsparcie dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. trudne warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu: dyrektor będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole. 

Poniżej zamieszczony jest  "Regulamin pracy zdalnej". Nauka zdalna jest obowiązkowa dla każdego ucznia. Obowiązuje obecność na zajęciach w formie wideo (przez platformę MS Teams) oraz w formie lekcji przekazywanych przez dziennik elektroniczny lub na platformie MS Teams. Plan zajęć i godziny zajęć pozostają bez zmian, ale nie wszystkie zajęcia i nie za każdym razem będą się odbywały w formie wideo - czasami będzie to kontakt tylko przez dziennik elektroniczny (zapisy w Regulaminie pracy zdalnej oraz w panie lekcji). Będziemy również organizować wsparcie dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz znajdujących się w trudnej sytuacji domowej uniemożliwiającej zdalne nauczanie i organizować kształcenie w szkole. Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji pracy zdalnej dla uczniów kl. 1 - 8 otrzymaliście  Państwo za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym. Prosimy też o stały kontakt z wychowawcami i o zgłaszanie ewentualnych trudności związanych ze sprzętem komputerowym lub z dostępem do Internetu, czy innych problemów związanych z funkcjonowaniem dzieci. Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń i odczytywanie informacji w Librusie. Wierzymy, że dzięki dobrej współpracy uda się nam jak najlepiej zorganizować kształcenie na odległość w tym trudnym czasie.

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i optymizmu na co dzień!

 

 

Powrót do szkoły po okresie pandemii i nauczania zdalnego:

 


 

Praktyczne porady dla uczniów i rodziców klas V - VIII dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 

Uczniowie:

1. Samodzielnie (np. przez e-dziennik) lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt

z wychowawcą i nauczycielami.

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do

kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na

bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo

rodziców).

5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy,

nawet krótkie są obowiązkowe!

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem

i w Internecie.

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji

z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer

telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego,

sprawdzać stronę internetową szkoły.

3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

 

Praktyczne porady dla rodziców uczniów klas I-III dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)

 

Rodzicu!

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól,

by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu

stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je

tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w

domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz

słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania.

Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe,

których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii

produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty

związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty

związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie

radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych,

wspieranych przez nauczyciela.

 

Praktyczne porady dla  rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczące kształcenia na odległość (z Poradnika opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 

Rodzicu!

Wykorzystaj czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, na większe usamodzielnienie

swojego dziecka – oczekuj od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w

domu np. podczas przygotowywania posiłków, sprzątania, czy nawet podczas wykonywania

w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem się, przygotowaniem do snu, w których

bardzo często, z powodu pośpiechu, dzieci są wyręczane. Wykorzystaj pobyt dziecka w domu

na rozmowy z nim na różnorodne tematy. W ten sposób będziesz wzbogacał słownictwo

swojego dziecka. Znajdź czas na czytanie dzieciom i z dziećmi. Korzystaj z edukacyjnych programów telewizyjnych, zaproponuj dziecku gry planszowe czy zabawy i gry zręcznościowe. Korzystaj z porad i propozycji nauczyciela. Nie unikaj kontaktu z nim. Pytaj o wszystko i dziel się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dziecka. W sytuacji zawieszenia pracy przedszkoli i szkół, to na Tobie i nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za edukowanie dziecka i stwarzanie mu warunków do wszechstronnego rozwoju. Dziecko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń gimnastycznych.

 


 

Kształcenie na odległość - poradnik

 


 

"Porady dla rodziców na czas nauki w domu i nie tylko"

 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ


 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ