Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM LASÓW

Dzisiaj nasza szkoła gościła wspaniałych, pełnych pasji ludzi z Fabryki Aktywności Młodych. Organizacja pozarządowa FAM promuje wolontariat młodzieżowy. Jedną z ich inicjatyw jest akcja: Zostań Strażnikiem Lasów - działanie na rzecz edukacji dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych w kwestii odpowiedzialnych zachowań w lasach, by stworzyć modę na stosowanie mądrych postaw społecznych, które w przyszłości wpłyną na zmniejszenie liczby pożarów w naszych lasach. Ważne jest podnoszenie świadomości społecznej na ten ważny problem, by pożarom lasów, w szczególności tym wywołanym z winy człowieka, mówić stanowcze: NIE!

 

 

23 maja 2022