Prezentacja przygotowana przez klasę VIII

Pożegnanie klasy VIII

Slajd1.PNG

 

 

Slajd2.PNG

 

Slajd3.PNG

 

Slajd4.PNG

 

Slajd5.PNG

 

Slajd6.PNG

 

Slajd7.PNG

 

Slajd8.PNG

 

Slajd9.PNG

 

Slajd10.PNG

 

Slajd11.PNG

 

Slajd12.PNG

 

Slajd13.PNG

 

Slajd14.PNG

 

Slajd15.PNG

 

Slajd16.PNG

 

Slajd17.PNG

 

Slajd18.PNG

 

Slajd19.PNG

 

Slajd20.PNG

 

Slajd21.PNG

 

Slajd22.PNG

 

Slajd23.PNG

 

Slajd24.PNG

 

Slajd25.PNG

 

Slajd26.PNG

 

Slajd27.PNG

 

Slajd28.PNG

 

Slajd29.PNG

 

Slajd30.PNG

 

Slajd31.PNG

 

Slajd32.PNG

 

Slajd33.PNG

 

Slajd34.PNG

 

Slajd35.PNG

 

Slajd36.PNG

 

Slajd37.PNG

 

Slajd38.PNG

 

Slajd39.PNG

 

Slajd40.PNG

 

Slajd41.PNG

 

Slajd42.PNG

 

Slajd43.PNG

 

Slajd44.PNG

 

Slajd45.PNG

 

Slajd46.PNG

 

Slajd47.PNG

 

Slajd48.PNG

 

Slajd49.PNG

 

Slajd50.PNG

 

Slajd51.PNG

 

Slajd52.PNG

 

 


 

25 czerwca 2020

Dnia 25 czerwca 2020 uczniowie klasy VIII, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na uroczystości zakończenia nauki w szkole podstawowej. Spotkanie ,w tym wyjątkowym czasie, odbyło się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Na apelu Pani Dyrektor Anna Kuczak i wychowawca klasy Pan Mariusz Łosyk nagrodzili uczniów za zaangażowanie w życie szkoły i wielokrotne reprezentowanie szkoły konkursach, a rodzicom złożyli podziękowania za współpracę. Wręczono dyplomy i nagrody książkowe wyróżniającym się uczniom, listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców oraz upominki dla wszystkich uczniów. Szczególne podziękowania skierowano do Pani Edyty Gołąb, która przez wiele lat pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców. Uczniowie klasy VII nie mogli osobiście wziąć udziału w uroczystości, ale przygotowali dla swoich koleżanek i kolegów niespodziankę w postaci filmu z życzeniami. Natomiast klasa VIII przedstawiła wszystkim prezentację, która przypomniała lata spędzone w naszej szkole. Było to bardzo wzruszające spotkanie.

 

Życzymy naszym absolwentom wielu sukcesów na dalszych etapach nauki!

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

ŻEGNAMY KLASĘ VIII

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA