28 września 2020

Z radością informujemy, że przed naszą szkołą stanął  specjalny pojemnik - serce do zbiórki nakrętek plastikowych, którą prowadzimy już od wielu, wielu lat współpracując z Żagańskim Stowarzyszeniem Uśmiech Dziecka działającym przy SOSW. W akcję co roku bardzo aktywnie włączają się wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi rodzinami, a także wychowawcy i inni nauczyciele. Zbierając nakrętki nie tylko wyczulamy na potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i podejmowania różnych działań charytatywnych, ale także promujemy właściwą postawę ekologiczną i zachęcamy, aby na co dzień dbać o środowisko naturalne. W tym roku szkolnym zbiórka prowadzona jest na leczenie i rehabilitację podopiecznej Stowarzyszenia – Julii.Pojemnik - serce otrzymaliśmy od władz Gminy Żagań z budżetu na promocję Gminy przeznaczonego na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Bardzo dziękujemy za okazane i przekazane Serce! Taki sposób zbierania nakrętek plastikowych z pewnością sprawi, że nasza akcja przybierze na sile i zmobilizuje do zbierania tych, którzy jeszcze tego nie robią – zachęcamy (tym bardziej, że pojemnik został ustawiony przed budynkiem szkoły, więc każdy może się włączyć w nasze działania ekologiczno – charytatywne). A na zdjęciach przy Sercu uczniowie kl. VIII - członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, który działa  w naszej szkole od ubiegłego roku szkolnego i prowadzony jest przez Panią Barbarę Goliczko – Chabiniak.  

 

 

 

 

opracowała:

Anna Kuczak

ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI I POMAGAMY POTRZEBUJĄCYM 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 MIODNICA