Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

ZAJĘCIA CHEMICZNE

Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko teoretycznie ale i praktycznie. W miarę możliwości samodzielnie przeprowadzają doświadczenia, dzielą się wynikami oraz uczą się formułować, zapisywać obserwacje i wnioski.

14 marca 2022