14 marca 2022

Podczas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko teoretycznie ale i praktycznie. W miarę możliwości samodzielnie przeprowadzają doświadczenia, dzielą się wynikami oraz uczą się formułować, zapisywać obserwacje i wnioski.

ZAJĘCIA CHEMICZNE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA