Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

WYSTAWA "DARY JESIENI"

Jak co roku przygotowaliśmy wystawę jesienną pod hasłem "Dary jesieni". Przyniesione przez uczniów pełne kosze i koszyki owoców, warzyw, kwiatów i liści udekorowały korytarz szkolny. Podczas trwania wystawy uczniowie chętnie oglądali przyniesione okazy, które posłużyły również do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

 

 

opracowała:

Jolanta Jaworska

 

 

 

 

28 września 2018