Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

WYCIECZKA DO HYDROFORNI W MIODNICY

Uczniowie klas II i III wraz z opiekunami i bibliotekarką Panią Elżbietą Kucharz odwiedzili hydrofornię w Miodnicy. Dzięki uprzejmości Pana Prezesa i pracowników dzieci miały możliwość przyglądnięcia się procesowi ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody do naszych domów. Wycieczka była dobrą lekcją ekologiczną. Woda to nasze dobro - dbajmy o nią. Dziękujemy za cenną lekcję

 

 

16 maja 2022