Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

WYBORY NA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dzisiaj Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadziła wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza na podstawie wyników wyłoniła Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym została Pani Patrycja Skowronek.

Serdecznie Gratulujemy!

 

 

 

 

 

25 lutego 2022