25 lutego 2022

Dzisiaj Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z pedagogiem szkolnym przeprowadziła wybory na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Komisja wyborcza na podstawie wyników wyłoniła Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym została Pani Patrycja Skowronek.

Serdecznie Gratulujemy!

 

 

 

 

 

WYBORY NA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA