19 maja 2023
Wizjoner, mąż stanu, pedagog narodów, poeta, poliglota, aktor teatralny, nieustający podróżnik, filozof o szerokich horyzontach myślowych, pisarz, ulubieniec kolejnych generacji młodzieży i polski patriota będący kawalerem najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej został z dniem dzisiejszym - ogłoszony przez naszego Pana dyrektora Krzysztof Bugajny - oficjalnym zwycięzcą wyborów na patrona Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy.
 
Osobą tą jest bezsprzecznie nietuzinkowy i wzbudzającym wciąż żywe emocje, najbardziej rozpoznawalny w świecie Polak: Karol Wojtyła będący zarazem swego czasu najwyższym hierarchą Kościoła katolickiego, a dziś już kanonizowanym papieżem, świętym Janem Pawłem II.
 
Niemniej, droga do ogłoszenia tegoż patrona była procesem stosunkowo długim i żmudnym; starającym się uwzględnić inne, liczne i zróżnicowane głosy. Tak więc początkowo - jeszcze w czerwcu ubiegłego roku - uświadamialiśmy, jako grono pedagogiczne znaczenie patrona szkoły w kontekście rzeczywistego autorytetu mającego przełożenie na charakter placówki. Tym samym w holu powstała wówczas tematyczna gazetka, zaś Samorząd Uczniowski zgłosił pierwsze propozycje na szkolnego patrona równolegle do propozycji wystosowanych przez Radę Rodziców. Wkrótce potem swe propozycje podała również Rada Pedagogiczna. Propozycje te zostały podliczone w końcówce ubiegłego roku przez zespół ds. patrona szkoły, jednak dopiero w kwietniu 2023 r. Kadra rady pedagogicznej wyłoniła spośród kilku mających poparcie opcji dwie znamienite, propolskie kandydatury, tj.: wielce zasłużonych Żołnierzy Niezłomnych oraz właśnie św. Jana Pawła II. Wkrótce później sprawy zmierzały ku wyłonieniu zwycięzcy stosunkowo wartko i tak dzięki zaangażowaniu uczniów naszej placówki powstały plakaty prezentujące wspomnianych kandydatów, jak też - dzięki licznemu zaangażowaniu pedagogów i powierzonych im uczniów klas: IV-VIII - dokonano prezentacji sylwetek, dokonań i potencjalnych przyczyn wyboru kandydatów. Dopiero teraz (11 maja) miało nastąpić walne głosowanie, bowiem podczas szkolnego apelu, z zachowaniem demokratycznych procedur uczniowie samodzielnie zadecydowali o wsparciu swego kandydata. Wreszcie, jeszcze w tym tygodniu (16 maja) finalne głosy złożyli Rodzice naszych uczniów; którzy zagłosowali w trakcie zebrań klasowych. Tym samym oficjalne wyniki - po komisyjnym przeliczeniu głosów - ukształtowały się następująco: święty Jan Paweł II (66 głosów); Żołnierze Niezłomni (36 głosów). Odnotowano także 4 głosy oddane nieważnie.
 
W kontekście ostatnich wydarzeń medialnych, których jesteśmy świadomi warto odnotować, iż całkiem niedawno, bo 9 marca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę: "W sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II", w której czytamy m.in,: "Sejm RP zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież – św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści (...) Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. <<Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm'; te słowa Papieża Polaka, wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne>>" (źródło: http://bitly.pl/7BjkH). Zachęcamy do zapoznania się z całością zawartego tamże oświadczenia.
 
Wszystkim żywo zaangażowanym w proces wyłonienia patrona, a zatem nade wszystko Panu dyrektorowi Krzysztofowi Bugajnemu, Paniom: Joannie Makać, Joannie Pławskiej, Dorocie Dobias oraz Panu Mariuszowi Łosykowi serdecznie dziękujemy za podjęty trud w przygotowaniu tak dzieci, materiałów, jak i poświęcony doniosłej sprawie czas. Dziękujemy także naszym uczniom, którzy z oddaniem przystąpili do realizacji powierzonych w tym kontekście zadań! Ostatecznie, z werwą odśpiewaliśmy w dniu dzisiejszym tak ważką dla papieża Polaka pieśń, tj. "Barkę". Reasumując ów wątek oddajmy głos naszemu patronowi, który w 1979 r. - po raz pierwszy pielgrzymując do swego narodu, do swej ziemi, którą zwykł z miłością całować - tak mówił: "Chcę powiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny przed dwudziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu, na te krakowskie Błonia pod Kopiec Kościuszki…".
WYBÓR PATRONA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA