03 grudnia 2018

Muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego podczas koncertu pt. „Wiedeń, Strauss i walc…” zapoznali dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I – VIII z twórcami muzyki europejskiej. Poznawaniu muzyki towarzyszyło omawianie instrumentów muzycznych oraz strojów tamtej epoki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"WIEDEŃ, STRAUSS I WALC..."

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA