07 października 2022
Dziś w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: "Moje wędrówki po lesie". Do konkursu zgłoszono 34 prace (16 z grupy wiekowej 1-3 oraz 18 z grupy 4-8).
 
Z tej też okazji do naszej szkoły przybyli członkowie Koła Łowieckiego "JELEŃ" z Żagania, a mianowicie Panowie: Zbigniew Banaś, Franciszek Litwin oraz Antoni Strębicki.
 
Konkurs ten miał za zadanie upowszechnić i poszerzyć wiedzę o idei gospodarki leśnej i łowieckiej w Polsce, pogłębić wiedzę nt. gatunków zwierząt dziko żyjących, bytujących na terenach Regionu Lubuskiego oraz zapoznać dzieci i młodzież z działalnością myśliwych, którą podejmują na rzecz ochrony przyrody. Koła Łowieckie prowadzą bowiem szeroko zakrojoną działalność społeczną w kraju.
Spośród wszystkich prac wyłoniono i  wspaniale nagrodzono głównych zwycięzców z obu grup wiekowych, do których należą: Wojciech Urszulak, Aleksander Kantyka, Nina Kipa, Tomasz Rapacz, Wiktoria Białek, Jakub Rapacz oraz Maja Wiktorska. Pozostałe osoby biorące udział w konkursie również otrzymały nagrody pocieszenia.
 
W tym miejscu wyrażamy w sposób szczególny podziękowania dla fundatorów pięknych i wartościowych nagród z Koła Łowieckiego "JELEŃ". Uczniom zaś uczestniczącym w konkursie życzymy radości tak z nagród, jak i z wygranej; a także dziękujemy wszystkim nauczycielom zaangażowanym w organizację i przebieg konkursu w poszczególnych klasach!

 

"WĘDRÓWKI PO LESIE"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA