Copyright © 2015 - 2021 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIODNICY

W JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ I MUZEUM ZIEMI

Uczniowie klas III – VII wybrali się na wycieczkę do Kletna. Tam zwiedzali Jaskinię Niedźwiedzią, która  jest najdłuższą z jaskiń sudeckich i jedną z najdłuższych i najgłębszych w Polsce. Trasa udostępniona dla turystów była niezwykle atrakcyjna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową oraz dużą ilością kości zwierząt epoki lodowcowej. Dzieci miały okazję zobaczyć  stalaktyty zwisające ze stropu, przysadziste stalagmity i stalagnaty, które powstają, gdy stalagmit zetknie się ze stalaktytem. Krople wody płynące po nierównościach stropu jaskini utworzyły imponujące draperie - zasłony kalcytowe, a w misach martwicowych wypełnionych wodą - jeżyki kalcytowe oraz kwiaty kalcytowe.

Odwiedzili także Muzeum Ziemi w Kletnie, które posiada unikatową kolekcję minerałów i skamieniałości na skalę Polski, jak i Europy. Okazy pochodziły z całego świata. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć  rzadko spotykane znalezisko – skamieniałe gniazda z jajami dinozaurów. W naszym kraju jest to jedyne miejsce, gdzie możemy podziwiać te unikatowe skamieliny. Na terenie obiektu znajdował się również park jurajski.Dzieci wzięły także udział w warsztatach geologicznych, polegających na zgłębianiu wiedzy o rozpoznawaniu minerałów i skał z Masywu Śnieżnika: uczyły się zasad i metod poszukiwania minerałów i skał, rozpoznawały znalezione okazy, dowiedziały się o pracy poszukiwawcza na pobliskich średniowiecznych hałdach.

 

 

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

24 kwietnia 2018