02 września 2022

Drugi września 2022r. - tuż przed pierwszymi lekcjami - Publiczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła tradycyjnie Mszą Świętą w Kościele, w Miodnicy. Przed samą Eucharystią uczniowie mieli możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. W samej liturgii uczestniczyły dzieci wszystkich klas z wychowawcami.

W trakcie Mszy Ksiądz Jarosław Paprocki wygłosił kazanie w kontekście rozpoczynającego się Roku Szkolnego, w którym przywołał słowa Pana Jezusa z J 8, 12: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia", jak również z Rdz 1, 28: "Czyńcie sobie ziemię poddaną". Cytaty biblijne Ksiądz proboszcz odniósł do potrzeby rozwoju swych umiejętności, zdolności, wiedzy, które powinny być efektem sukcesywnej nauki szkolnej powierzonych nauczycielom dzieci. Ostatecznie prezbiter życzył wszystkim dzieciom oraz kadrze pedagogicznej naszej placówki bezpiecznego i obfitującego w sukcesy pedagogiczne roku szkolnego 2022/2023.

Niniejszym dziękujemy też uczniom szkoły za aktywny udział w oprawie: ministrantom (Antoni Grabowski, Allan Myszka), lektorom (Antoni Grabowski, Julia Janicka) oraz psalmistce (Lena Sowińska). Wszystkim obecnym zaś za włączenie się w wykonanie pieśni religijnych.
 

 

 

 

 

UROCZYSTA MSZA ŚW NA ROK 2022/2023

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA