Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Z relacji nauczyciela wychowania fizycznego w PSP Miodnica Pana Mariusza Łosyka:

"Dzisiaj odbyły się pierwsze po wakacjach zajęcia projektu SKS, na których zostały wręczone dyplomy z gratulacjami od Ministerstwa Sportu i Rekreacji oraz premiera Mateusza Morawieckiego za aktywny udział w programie Szkolny Klub Sportowy".

 

07 września 2022