22 września 2022

Nasza Szkoła dołączyła do programu certyfikacyjnego: „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” organizowanego przez Fundację: „Instytut Edukacji Pozytywnej". Celem głównym programu jest promocja, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny.

 

W czasie trwania projektu angażuje się całą społeczność szkolną, tj. uczniów, kadrę pedagogiczną, a także rodziców i środowisko lokalne, co wpływa na integrację i uczy wspólnej pomocy, a przede wszystkim uwrażliwia na drugiego człowieka - jego potrzeby, punkt widzenia, emocje i doświadczenia.

 

W tym roku Program składa się z dwóch modułów:

1. Komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej oraz pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem uchodźczym.

2. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym.

 

W związku z dołączeniem do projektu szkoła otrzymała tzw. „pakiet korzyści”, a w nim, m.in.: drukarkę firmy Epson, gotowe zestawy do pracy w grupach polskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych, pomoce biurowo-artystyczne i edukacyjne. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest psycholog szkolny - Pani Joanna Makać, której serdecznie dziękujemy za osobiste zaangażowanie w realizację programu!
 

 

SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO 2.0

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA