10 listopada 2022
W dniu dzisiejszym w Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy odbyły się uroczyste obchody jutrzejszego święta polskiego, tj. Narodowego Święta Niepodległości (11 listopada). Święto to obchodzimy z uwagi na fakt, iż po 123 latach nieobecności na politycznych mapach Europy, Polska wyrwała się z oków zaborców odzyskując tak nieocenioną niepodległość państwową.
 
Z tej też okazji wszyscy obecni - podczas uroczystego apelu szkolnego - odśpiewali donośnie oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, tzn. "Mazurek Dąbrowskiego". Rzecz jasna nie zabrakło pocztu flagowego, jak i wielu innych symboli polskości, z których istoty jesteśmy dumni! Ponadto były także inne pieśni narodowe, m.in.: "Rota" (wiersz Marii Konopnickiej, a także pieśń hymniczna, która pierwszy raz odśpiewana została chóralnie jeszcze w czasie zaborów) oraz "My Pierwsza Brygada" (będąca dziś oficjalną Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego, a niegdyś pieśnią I Brygady Legionów Polskich dowodzonych przez J. Piłsudskiego), a także znane: "Ja to mam szczęście" Janusza Radka; czy "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" Sławy Przybylskiej.
 
Następnie głos zabrali: Pan Dyrektor szkoły Krzysztof Bugajny (przypominający o historycznym dramacie narodu polskiego, który przez liczne walki narodowowyzwoleńcze ostatecznie utorował sobie drogę do upragnionej wolności zarazem nie zatracając ojczystej mowy); Ksiądz Proboszcz Jarosław Paprocki (który zwrócił uwagę, iż przez swą właściwą postawę, naukę szkolną, osobisty rozwój uczniowie mogą pielęgnować patriotyczne cnoty dołączając w przyszłości do grona zasłużonych Ojczyźnie Polaków); jak też Pan Leszek Ochrymczuk - Wójt Gminy Żagań (który przypomniał zgromadzonym o rzeczywistej namiastce polskiej wolności po II WŚ w związku z komunistycznym ustrojem PRL, a ponadto poprosił uczniów, aby nigdy nie wstydzili się Polski, ale by byli dumni z bycia Polakami, jak też - nawiązując do sentencji św. Jana Pawła II o wolności i odpowiedzialności - by parafrazując: wymagali od siebie także wówczas, gdy ktoś inny nie będzie tego od nich wymagał...).
W tym miejscu chcielibyśmy zarazem podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły, którzy licznie i z prawdziwym zaangażowaniem podjęli się przygotowania i dopełnienia niniejszego wydarzenia; a przede wszystkim brawa należą się nauczycielom organizującym całokształt tego pięknego, "biało-czerwonego" przedstawienia: Pani Halinie Pilarczyk, Pani Dorocie Dobias, jak też Pani Joannie Pławskiej.
 
Dziś dzięki krwi i czystości obyczajów poległych Polaków jesteśmy wolni. Niech w dniach narodowej dumy i państwowych, licznych uroczystości towarzyszy nam patriotyczna dewiza Wojska Polskiego: "Bóg, Honor, Ojczyzna" !
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2022

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA