31 stycznia 2019

Dnia 31.01.2019 r. odbyło się w szkole spotkanie z rodzicami, na którym Pani dyrektor Anna Kuczak podsumowała pracę szkoły w I półroczu roku szkolnego 2018/2019.

Na spotkaniu z rodzicami wystąpiła Pani kierownik GOPS-u, która poinformowała rodziców o zasadach i możliwości uzyskania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w szkole.

Pani Iwona Michalska zapoznała rodziców z charakterystyką 4 głównych stylów uczenia się: wzrokowym, słuchowym, kinestetycznym i dotykowym oraz zaznajomiła z informacjami dotyczącymi najskuteczniejszych metod nauki dla każdego ze stylów. Natomiast wychowawcy, na podstawie badań przeprowadzonych wcześniej na godzinach wychowawczych, przekazali rodzicom informacje, jaki styl uczenia jest najbliższy dla ich dziecka.  

Panie –  Agnieszka Jeż – Hamrol i Dorota Dobias, przedstawiły rodzicom cele kampanii profilaktyczno-edukacyjnej “Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”, która jest realizowana w tym roku w szkole, a  kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Rodzice obejrzeli filmy, które ilustrowały 3 rodzaje relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem i zachęcały  do zastanowienia się, jakie emocje najczęściej przeżywa dziecko, kiedy rodzic przyjmuje postawę prezentowaną w danym filmie.

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

 

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 MIODNICA