21 października 2022
Rada Rodziców jest organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów danej szkoły. W roku szkolnym 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej w Miodnicy - jak co roku - odbyły się wybory w rezultacie których skład aktualnej Rady Rodziców przedstawia się następująco:
- Przewodnicząca: Anna Erdman-Ochrymczuk;
- Zastępca przew.: Justyna Lipińska;
- Skarbnik: Agnieszka Ochrymczuk;
- Sekretarz: Patrycja Erdman;

Niniejszym składamy serdeczne gratulacje członkiniom Rady życząc udanej współpracy i wszelkich sukcesów w aktualnym roku szkolnym!

 

 

RADA RODZICÓW

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 PSP MIODNICA