24 października 2023
Podopieczni Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy docenili dziś książki i ich lekturę w sposób szczególny!
 
Czytaliśmy na krzesłach, ławkach, schodach i niemal gdzie popadnie uczestnicząc kolejny raz w biciu rekordu, w akcji PRZERWA NA CZYTANIE - IV MIĘDZYNARODOWA EDYCJA. Wydarzenie to odbywa się w ramach szerszych kampanii #MiędzynarodowyMiesiącBibliotekSzkolnych oraz Cała Polska czyta dzieciom. Doświadczenie swoistej biblioterapii pozwoliło nam uzmysłowić sobie, co mogą znaczyć słowa: "Kto czyta książki, żyje podwójnie" (U. Eco).
 
Dziękujemy tym samym Pani Joannie Makać organizującej tę akcję w naszej szkole, zaś wszystkim nauczycielom i uczniom gratulujemy udziału i promocji czytelnictwa w praktyce.
 
 
PRZERWA NA CZYTANIE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA