Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

PROFILAKTYKA UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA I INTERNETU - SPOTKANIE Z RODZICAMI

Na ogólnym zebraniu dla rodziców pani Anna Krakowska  – Rogala, która jest pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żaganiu przedstawiła prelekcję na temat zagrożeń płynących z korzystania przez dzieci z technologii komunikacyjno – informacyjnych. Szczególną uwagę zwróciła na problem uzależnienia od komputera i internetu.

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

 

 

 

04 grudnia 2018