Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

PRACE PLASTYCZNE

Prezentujemy prace uczniów klas IV - VI z plastyki, które powstały podczas kształcenia na odległość.

08 czerwca 2021