08 czerwca 2021

Prezentujemy prace uczniów klas IV - VI z plastyki, które powstały podczas kształcenia na odległość.

PRACE PLASTYCZNE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA