Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

POD MIKROSKOPEM

14 marca uczniowie kl. VII uczyli się w jaki sposób przeprowadzamy obserwacje mikroskopowe wykorzystując preparaty stałe jak i wykonane samodzielnie oraz jak wykonać rysunek obserwowanego obiektu.

14 marca 2022