08 października 2021

„Uczniem być - to ważna sprawa i otwierać wiedzy drzwi. Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy dziś!”

To właśnie dziś odbyło się uroczyste Ślubowanie, które rozpoczęło się od części artystycznej z udziałem klasy 1 oraz Samorządu Uczniowskiego. Zaraz po Pierwszaki zostały oficjalnie mianowane na uczniów klasy pierwszej. Nie zabrakło również przemówień a także podarunków od zaproszonych gości: Pana Wójta Gminy Żagań, Pana Dyrektora, Rady Rodziców i oczywiście uczniów szkoły. Całą uroczystość dopełniło błogosławieństwo plecaków uczniów a także przyborów w nim zawartych oraz wspólna modlitwa.

Dziękujemy wszystkim za obecność w tym ważnym dla Nas dniu.

 

opracowała:

Patrycja Skowronek

 

PASOWANIE NA UCZNIA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA