11 października 2019

W piątek, 11 października odbyła się uroczystość Pasowania Na Ucznia. Dzieci przygotowały na tę okazję program artystyczny. Recytując wiersze, śpiewając piosenki i rozwiązując zagadki pokazały zebranym, że mogą stać się pełnoprawnymi uczniami. W obecności wszystkich zebranych gości pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę. Dyrektor Anna Kuczak pasowała pierwszoklasistów na uczniów. Na zakończenie klasa I przyjęła gratulacje oraz życzenia powodzenia w nauce od dyrektora, wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego oraz błogosławieństwo ks. proboszcza Jarosława Paprockiego. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, był też wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 

W szkolne szeregi włączeni zostali: Wiktoria Białek, Wiktoria Dec, Barbara Drozdek, Róża Gąska, Sara Grabowska, Alan Myszka, Hubert Ślebioda i Kamil Wardyn.

 

 

opracowała:

Beata Konarska

PASOWANIE NA UCZNIA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA