03 lutego 2023
Czy uczeń przyjdzie w ferie do szkoły? Okazuje się, że nie każdy, jednak uczniowie PSP w Miodnicy przyjdą choćby nawet w nocy i to niekoniecznie po to, by tam spać! Otóż czwartkowa "Noc w szkole" była bodaj najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem ferii w szkole, zważywszy iż atrakcyjny program jemu towarzyszący zorganizowany został przez zaprzyjaźnioną z nami Komendę Hufiec Żary ZHP.
 
Spotkanie zainaugurowane zostało uroczystym apelem, na którym przemawiała Pani Komendant żarskiego Hufca Emilia Drgas oraz odczytano tzw. rozkaz o przystąpieniu Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy do grona harcerzy (na okres próbny!); jak też nie mogło zabraknąć wstępnych - powitalnych względem przybyłych - słów Pana Krzysztof Bugajny, dyrektora naszej placówki.
 
Tuż po uroczystym apelu nie spoczywano na laurach, bowiem rozpoczęto opracowane wcześniej gry terenowe. Pierwszą z nich były "łowy", która to gra oznaczała wyszukiwanie w ustalonych miejscach gatunków różnorodnych zwierząt; dalej "ślimak", a więc odnajdywanie pytań - weryfikujących u uczestników gry wiedzę o harcerstwie - rozmieszczonych w różnych puntach budynku szkolnego. Po owych zmaganiach nastał czas nietuzinkowej - lecz nie dla harcerzy - kolacji, a mianowicie przepysznej grochówki. Ciemną porą zaś wszyscy udali się na przyszkolne ognisko obrzędowe, będące zarazem miejscem reprezentowania się wszystkich, przybyłych drużyn harcerskich; po czym nastąpiła wspólna biesiada, piosenki i pląsy, jednakże nie był to koniec terenowych gier, bynajmniej. Skoro zapadł zmrok nastał czas na "świetlik", a więc poszukiwanie przez drużyny drogowskazów będących zapalonymi światełkami (drużyny wychodziły w odstępach czasowych, a znajdując drogowskaz musiały odpowiedzieć na przygotowane przez patrol pytania chcąc przejść dalej). Nocny powrót do szkoły nie oznaczał końca atrakcji, bowiem tu także nie zabrakło zabaw integracyjnych, tj. taniec Belgijka lub koziołek Macarena. Rzecz jasna szkoła późną nocą jest bodaj najlepszym miejscem dla uczniów do gier (nieprawdaż?) toteż na sali zorganizowano "paradę oszustów" (zadawanie trzech pytań, z których jedynie jedno było prawdziwym). Nie sposób tu wymienić wszystkich atrakcji, które miały podówczas miejsce, tak więc sen nocny zdawał się być wręcz nie na miejscu, zwłaszcza że i poranek okazał się być dobrym czasem do gier... .
 
W tym miejscu wymieńmy drużyny harcerskie, które brały udział w owej zakrojonej na szeroką skalę imprezie: 12 Drużyna Harcerska "Szare Wilki", 4DSH - drużyna starszych harcerzy Warta z Żar, Drużyna Harcerska "Wiatrołapki", 6 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska ''Animus" i Drużyna harcerska z Żagania.
 
Wszystkie wydarzenia nie odbyłyby się, gdyby nie szerokie zaangażowanie wielu drużyn i konkretnych osób, dlatego też serdecznie dziękujemy za wieloaspektowe wsparcie organizacyjne, przede wszystkim dla: Pana Leszek Ochrymczuk - Wójt Gminy Żagań oraz sołectwa Miodnica, jak również dla Pani Emilia Drgas Komendantki Hufca ZHP Żary, jak i instruktorów, i druhów: Tomasza, Żetona, Elżbiety, naszego nieocenionego szkolnego wychowawcy Pana Mariusz Łosyk, a także woźnego Pana Jerzego, kucharki Pani Grażynki oraz Pani Marioli, zaś nade wszystko dla całokształtu przybyłej harcerskiej braci i wszystkich uczestników "Nocy w szkole". Zapraszamy również do zapoznania się z bogatą relacją zdjęciową z niniejszego (pięknego!) wydarzenia. Czuwaj!
NOC W SZKOLE

Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 PSP MIODNICA