29 marca 2022

W muzyczną podróż zabrało nas Lubuskie Biuro Koncertowe. Uczniowie klas  0 – III oraz IV – VIII uczestniczyli w koncercie kapeli koźlarskiej "Kotkowiacy", w czasie którego poznali stroje ludowe, dawne zwyczaje i tradycje weselne oraz instrumenty m.in.: kozła białego weselnego, kozła czarnego oraz sierszenki pasterskie. Ponadto uczniowie mogli podziwiać piękne stroje muzyków oraz posłuchać weselnych przyśpiewek.

"NASZA KOZA BECZY..." - KAPELA KOŹLARSKA "KOTKOWIACY"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA