15 kwietnia 2023
14 kwietnia 2023 obchodzimy wyjątkowe Narodowe Święto Chrztu Polski.
 
Będący ekonomistą, ale i historykiem oraz rzecz jasna premierem Polski Pan Mateusz Morawiecki tak odniósł się dziś do tych uroczystości: "To upamiętnienie wyjątkowego wydarzenia w naszej historii, które zdefiniowało naszą kulturę, wiarę i to, że jesteśmy państwem Zachodnim. W 966 roku nasz pierwszy historyczny władca - Mieszko I, przyjął chrzest. Wraz z nim młode państwo polskie wkroczyło na drogę rozwoju, budowania tożsamości narodowej oraz uczestniczenia w życiu politycznym, religijnym i kulturalnym Europy. (...) Życzę Nam wszystkim, aby dzisiejsze obchody stały się okazją do refleksji nad chrześcijańskimi korzeniami, które stanowią fundament polskiej tożsamości i kultury."
 
Z tej też okazji Panie nauczycielki Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy: Dorota Dobias, Halina Pilarczyk oraz Barbara Goliczko-Chabiniak przygotowały tradycyjną gazetkę szkolną oraz poruszały adekwatne, patriotyczne treści na prowadzonych przez siebie zajęciach z dziećmi. Serdecznie dziękujemy spoglądając zarazem z zadumą w odległą i niełatwą historię naszego niezłomnego kraju, którego wybitni władcy podjęli swego czasu ważkie, konieczne i błogosławione w skutkach dla polskiej państwowości decyzje.
NARODOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA