Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ

28 Akcja Sprzątanie świata-Polska, została opatrzona hasłem: "Myślę, więc nie śmiecę". Z tej okazji młodsze klasy naszej szkoły wykonały prace plastyczne o tematyce ekologicznej i przypomnieli zasady segregacji odpadów. Natomiast uczniowie klas VII i VIII podążając za symboliką plakatu tegorocznej akcji - Ekologicznego Człowieka Myślącego, dyskutowali o tym, jak zadbać o środowisko naturalne. 

 

 

 

 

17 września 2021