28 kwietnia 2023
Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy kultywując propatriotyczne wartości wpisała się dziś w nurt szkół, które nie tylko prowadzą zajęcia dla dzieci, lecz także z oddaniem i zaangażowaniem przekazują ważkie dla formacji młodego pokolenia Polaków idee - czerpiące z prawdy, dobra, piękna - cywilizacji łacińskiej; które Polska chrzcząc się w 966 roku zdecydowała się podjąć w wymiarze swej państwowości.
 
Pan dyrektor naszej placówki Krzysztof Bugajny niejednokrotnie zwykł podkreślać, iż wydarzenia, w które opiewa Narodowe Święto Chrztu Polski ( https://www.pspmiodnica.edu.pl/narodowe-swieto-chrztu-polski ) są częstokroć współbrzmiące z późniejszymi, osiemnastowiecznymi - fundamentalnymi w kontekście wolności i tożsamości narodowej Polski i Polaków - fenomenami towarzyszącymi uchwaleniu Ustawy Rządowej Konstytucji 3 maja z 1791 roku.
Narodowe Święto 3 maja, dzień wolny od pracy, dzień "przyszłego", niepodległościowego zwycięstwa z 1918 roku, a nadto dzień sprzęgnięty czasowo - dzięki papieskim decyzjom podkreślającym współistotność Konstytucji Sejmu Czteroletniego - z katolickim świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało w naszej wiejskiej szkole adekwatnie, "biało-czerwono" i z należytą rewerencją uczczone.
 
Pan dyrektor naszej szkoły niniejszym dziękuje wszystkim dzieciom, uczniom naszych klas oraz przedszkolakom za śpiew, odczyt i całokształt oprawy towarzyszącej szkolnym obchodom tegoż Święta. Paniom wychowawczyniom młodych pokoleń: Jolancie Jaworskiej, Justynie Zawadzie, Ewie Furtak, Joannie Makać, Joannie Pławskiej, Barbarze Goliczko-Chabiniak, a także Pani praktykantce Justynie Rychcik oraz Panu drużynowemu - wychowawcy klasy VI - Mariuszowi Łosykowi za poświęcony czas i chęci, za fundamentalny wkład w pomoc, w realizacji tegoż jak najbardziej historycznego - z punktu widzenia pamięci o naszych przodkach - wydarzenia.
 
2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, których dziś u nas - dzięki zapobiegliwości Pana dyrektora - dostatek; co potwierdza załączona relacja zdjęciowa. 3 maja datą państwowotwórczą, prawnotwórczą, tożsamowościową. Odpocznijmy w cieniu wyklętych, niezłomnych bohaterów niezliczonych walk. Odpocznijmy w cieniu biało-czerwonych, skrawionych narodowowyzwoleńczo skrzydeł Orła Bielika. Polacy - nie wstydząc się polskości - w chwale swych bohaterów dawnych wieków odpocznijmy; zarazem nie podcinając korzeni, z których wyrośliśmy. !
KONSTYTUCJA 3 MAJA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA