Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

KONCERT

Naszą szkołę odwiedziło dziś trio muzyków z Lubuskie Biuro Koncertowe, które zagrało koncert na instrumentach dętych blaszanych. Pośród melodii i utworów dało się słyszeć m.in. dawną intradę, menuet, hejnał, zbiórkę myśliwych czy "Przybyli ułani pod okienko". Fagonista grał na fagocie, trębacz na trąbce, zaś waltornista na rogu (waltorni). Zaprezentowany został także mały róg myśliwski. Ponadto zespół nawiązując do historii muzyki omawiał używane przez siebie instrumenty muzyczne, tj. ich budowę oraz zastosowanie (funkcje muzyczne). Panom muzykom w imieniu dzieci i nauczycieli PSP w Miodnicy dziękujemy serdecznie za przybycie i możliwość przeniesienia się w wyjątkowy świat muzyki!

 

29 listopada 2022