14 stycznia 2024
Karmniki dla ptaków wykonane samodzielnie przez uczniów klasy II Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy!
 
W ramach CZYTAM Z KLASĄ edycja V międzynarodowy projekt edukacyjny 2023/2024 koordynowanego przez Panią Joannę Pławską podopieczni wychowawczyni celująco wykonali swoje zadania - dokarmiając ptaki podczas mrozów - w ramach tematu: "Bądź dobry dla zwierząt".
 
Istotnymi celami pozostają w tym względzie: pogłębienie wiedzy na temat dobroczynności oraz kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra z równoległym rozbudzaniem w nich ciekawości literackiej.
 
 
 
 
KARMNIKI DLA PTAKÓW

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA