07 września 2022

Fragment za fanpage społecznościowej strony PSP Miodnica:

"Ogromne podziękowania składamy organizatorowi wyjazdu do #KLRavensbrück Panu Arkadiuszowi Szlachetko z #ForumPamięciNiegosławice, który przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN zaprosił nas do uczestniczenia w wyjątkowej uroczystości pochówku prochów 45 Polek Więźniarek Obozu Koncetracyjnego KL Ravensbrück rozstrzelanych w 1942 roku.

(...)

W Wyjeździe uczestniczyły, rodziny Więźniarek KL Ravensbrück, przedstawiciele #ForumPamięciNiegosławice, nauczyciele oraz młodzież, która dumnie trzymała zdjęcia naszych Bohaterek!"

Z relacji nauczycielki języka polskiego w PSP Miodnica Pani Doroty Dobias:

"W dniu 6 września 2022r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem (p. D. Dobias) wzięli udział - dzięki uprzejmości ww. organizatorów - w niezwykłym wydarzeniu historycznym, które miało miejsce w Ravensbruck - byłym niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet.

Dla wszystkich uczestników była to żywa lekcja historii, ponieważ odbył się symboliczny pogrzeb 45 Polek - więźniarek zamordowanych na terenie KL Ravensbruck podczas II wojny światowej - wspaniałych, młodych dziewcząt i kobiet, patriotek i bohaterek. Zostały one bestialsko zamordowane lub zmarły z głodu wycieńczone ciężką pracą, a także w wyniku powikłań po pseudomedycznych eksperymentach.

Po 80 latach doczekały się godnego pogrzebu, a ich szczątki spoczęły na cmentarzu w pobliskim miasteczku.

Najznamienitszym gościem podczas uroczystości była Pani Wanda Półtawska - licząca dziś 101 lat, ostatnia żyjąca więźniarka obozu w Ravensbruck. W swoim przemówieniu do zebranych, w szczególności do ludzi młodych, przypomniała znaczenie mądrości i człowieczeństwa, nawiązując do nauki św. Jana Pawła II, którego była wieloletnią współpracowniczką i przyjaciółką".
 

 

"JEŻELI ECHO ICH GŁOSU ZAMILKNIE - ZGINIEMY"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA