Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

JESIEŃ NIE TYLKO PĘDZLEM MALOWANA...

Jesień nie tylko pędzlem malowana - aktywne słuchanie muzyki w klasie III.

 

 

03 grudnia 2021