Publiczna Szkoła Podstawowa w  Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com


Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

GENERATOR ZDJĘĆ DO LEGITYMACJI
Informujemy, iż uczniowie PSP w Miodnicy mogą korzystać z bezpłatnego Generatora Zdjęć umożliwiającego wykonywanie - niezbędnych w dokumentach - zdjęć biometrycznych z użyciem osobistego smartfona. Generator wybiela tło i kadruje zdjęcie, by spełniało wymogi stawiane legitymacji szkolnej, a wszystko to automatycznie!
 

 

 

 

 

28 października 2022