26 listopada 2023
Finał Akcji Kasztanobrania w 2023 r., w Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy!
 
Tak, jak w poprzednich latach uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce kasztanów na zasadzie swoistego konkursu odbywającego się między klasami. I tak I miejsce zajęła klasa pierwsza zbierając największą ilość kasztanów, zaś druga klasa zajęła II miejsce (różnicą zaledwie 3kg kasztanów!). Pokaźną ilość zebrała również klasa siódma zajmując miejsce III. Kolejno były klasy: czwarta i trzecia, które zajęły odpowiednio miejsca: IV i V. Razem udało się zebrać 472kg kasztanów, co pozwoli na pozyskanie przydatnych szkole dodatkowych środków finansowych.
 
Zwycięskie klasy, które zebrały największą ilość kasztanów otrzymały też nagrody, które wręczył osobiście Pan Dyrektor Krzysztof Bugajny. Dziękujemy wychowawcom klas za motywowanie uczniów do corocznego zbierania kasztanów, zaś Pani Joannie Pławskiej za koordynowanie akcji Kasztanobrania.
 
 
FINAŁ AKCJI KASZTANOBRANIE

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA