16 października 2019

W bieżącym roku nasza szkoła włączyła się w obchody Dnia Krajobrazu, organizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem nadrzędnym tych działań jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu. Tegoroczne obchody dotyczyły roli wody w krajobrazie, w związku z tym postanowiliśmy zająć się „Doliną Bobru”. Pierwszym etapem obchodów były zajęcia w klasopracowniach, podczas których zapoznaliśmy się z geomorfologią rzeki oraz jej rolą w tworzeniu krajobrazu (geografia). Drugim etapem były zajęcia w terenie - 16 października  wyruszyliśmy (uczniowie klas V-VIII) nad rzekę uzbrojeni w kompasy i karty pracy. Naszym przewodnikiem była pani Grażyna Kwiro, towarzyszył nam przedstawiciel Nadleśnictwa Krzystkowice oraz nasi nauczyciele wraz z panią dyrektor – Anną Kuczak. W trakcie zajęć obserwowaliśmy antropogeniczne i naturalne elementy krajobrazu (m.in. pomnik przyrody – kilkusetletni dąb), określaliśmy  kierunki geograficzne tych elementów, podziwialiśmy piękno otaczającej przyrody w jesiennych barwach. Trzecim etapem było opisywanie zaobserwowanego krajobrazu (j. polski), tworzenie słowniczków obrazkowych i krzyżówek związanych z krajobrazem (j. angielski) oraz praca plastyczna – pejzaż „Dolina Bobru” (plastyka). W ramach podsumowania, dokonaliśmy oceny stanu zaobserwowanego krajobrazu, oceny naszej aktywności i postanowiliśmy zorganizować wystawę naszych prac.

 

 

 

opracowała:

Elżbieta Żuk

DZIEŃ KRAJOBRAZU 2019

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA