12 lutego 2021

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Dnia 09 lutego 2021 r. obchodziliśmy kolejną edycję Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI) pod hasłem „Działajmy razem!”. Z tej okazji w naszej szkole, w czasie lekcji informatyki, przeprowadzone zostały następujące działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocji pozytywnego wykorzystywania Internetu:

  • zajęcia edukacyjne w klasie IV z wykorzystaniem filmów z serii „3... 2... 1... Internet!”, których celem było uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa,
  • w klasach VI – VIII przeprowadzono „Lekcje bezpieczeństwa” mające na celu podwyższenie poziomu wiedzy uczniów na temat zagrożeń prywatności w sieci - prezentacja i omówienie filmów edukacyjnych, ustalenie zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2021

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA