14 lutego 2019

Dnia 14.02.2019 w Dzień Św. Walentego odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pani dyrektor Anna Kuczak powitała gości i zaprosiła do wysłuchania i obejrzenia programu artystycznego przygotowanego przez uczniów naszej szkoły. Przedszkolaki i uczniowie klas I – II zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany przez Panie: A. Frankiewicz, J. Jaworską i M. Kalicińską. Starsza grupa, tj. klasy IV i VI zatańczyły tańce: belgijkę, z laskami, taniec kwiatów i motyli oraz układ z szarfami. Tańce opracowały Panie B. Konarska i B. Goliczko – Chabiniak. Program artystyczny wzruszył naszych gości. Uczniowie, rodzice i nauczyciele wspólnie zaśpiewali dziadkom „Sto lat!”, a wnuczęta złożyły życzenia i wręczyły drobne upominki. Wspaniali rodzice naszych uczniów z wielkim zaangażowaniem przygotowali salę oraz słodki poczęstunek. Uroczystość uświetniła muzyka „na żywo”, wspólne pląsy, tańce oraz konkursy dla dziadków i wnucząt. Przy wspólnej zabawie miło płynął czas.

 

 

 

 

 

opracowały:

Marianna Kalicińska

Beata Konarska

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2023 MIODNICA