31 maja 2023
W końcówce ubiegłego tygodnia klasy VI i VIII Publiczna Szkoła Podstawowa w Miodnicy odwiedziły (wraz z Paniami opiekunkami) Dom Samotnej Matki w Żarach. Jak czytamy na stronie głównej Domu oferuje on: "(...) pomoc kobietom w ciąży, a także matkom i ojcom z dziećmi, którzy mają zagrożone poczucie bezpieczeństwa, doznają przemocy psychicznej i fizycznej, nie akceptowanym we własnym środowisku, będącym w konflikcie z własną rodziną".
 
W sposób szczególny wspieramy idee patronujące temu wyjątkowemu miejscu z uwagi na postać św. Brata Alberta ( http://www.bratalbert.zary.pl/historia/o-sw-bracie-albercie/ ) i Jego całożyciowego, wybitnego wkładu osobowego w pomoc "tym najmniejszym".
Ze strony szkoły, a właściwie Szkolnego Klubu Wolontariatu wsparliśmy Dom środkami higieny osobistej, środkami czystości czy artykułami dla dzieci w wieku szkolnym; zaś przy okazji nasi uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem niniejszej instytucji wspierającej rodziców i ich dzieci w potrzebie.
 
Wolontariuszom, uczniom i pracownikom szkoły dziękujemy za potrzebne zaangażowanie w zakresie samej zbiórki, jak i okazanego, dobrego serca. W sposób szczególny będą to Panie: Dorota Dobias i Barbara Goliczko-Chabiniak będące zarazem opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu. Dziękujemy także Paniom, z którymi mieliśmy możność wykonać pamiątkowe zdjęcie; życząc zarazem potrzebnego wsparcia w wymagającej sytuacji życiowej!

 

 

 

 

DOM SAMOTNEJ MATKI W ŻARACH

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA