08 lutego 2019

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Dobrze Cię widzieć”, którą finansuje Fundusz Sprawiedliwości wszyscy uczniowie kl. I - VIII naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe. Ponadto w ramach w/w kampanii oraz projektu Bezpieczna Droga zostaną przeprowadzone z uczniami zajęcia wychowawcze z zakresu bezpieczeństwa na drodze (prawidłowe zachowanie pieszych, znaczenie widoczności na drodze). Zachęcamy rodziców, aby zadbali, by dzieci wykorzystywały kamizelki odblaskowe i poprawiały bezpieczeństwo na drodze nie tylko swoje, ale także innych.

 

 

 

opracowała:

Anna Kuczak

 

 

 

 

"DOBRZE CIĘ WIDZIEĆ"

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA