14 stycznia 2024
Wraz z Panem Dyrektorem Krzysztof Bugajny dziękujemy PSSE w Żaganiu, a zwłaszcza Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żaganiu Panu Jackowi Stępień za tą - choć używaną to jednak wartościową i zachowaną w bardzo dobrym stanie - darowiznę!
 
Otrzymaliśmy łącznie 8 biurek i 2 szafy, które już teraz wykorzystujemy w naszej placówce szkolnej.
 
 
 
 
DAROWIZNA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA