06 lutego 2018

Na uroczystym apelu pani dyrektor Anna Kuczak wraz z wychowawcami poszczególnych klas i oddziału przedszkolnego podsumowała pracę i osiągnięcia w I półroczu roku szkolnego 2017/2018. Wręczyła dyplomy Liderom Nauki, uczniom ze 100% obecnością na zajęciach w szkole, zwycięzcom w klasowych konkursach ortograficznych i matematycznych w klasach młodszych. W klasie I wybrany został „Pierwszak na medal”. Wyróżnione zostały też osoby udzielające się w wolontariacie – zbierające nakrętki (nad akcją czuwa pani J. Jaworska). Pani G. Kwiro  przedstawiła uczniów dbających o ekologię poprzez przynoszenie do szkoły zużytych baterii oraz wyniki czytelnictwa i osoby z największą liczbą przeczytanych książek.

 

 

 

opracowała:

Iwona Michalska

APEL PODSUMOWUJĄCY I PÓŁROCZE 2017/2018

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA