21 czerwca 2016

Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I - II odwiedziły Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, w którego skład wchodzą Planetarium Wenus i Centrum Przyrodnicze. Najpierw odwiedziły Centrum Przyrodnicze, gdzie na sali wyposażonej w 34 stanowiska, dzieci mogły samodzielnie wykonywać eksperymenty z wybranych zagadnień z biologii (w tym biologii człowieka), fizyki i geografii. Uruchamiały urządzenia na poszczególnych stanowiskach interaktywnych, obserwowały ich działanie, wchodziły z nimi w interakcję i w konsekwencji wzbogacały zakres swych doświadczeń. Natomiast w Planetarium Wenus obejrzały film w technologii fulldome na temat kosmosu.

 

opracowała:

Iwona Michalska

 

WYCIECZKA DO CENTRUM NAUKI KEPLERA

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA