09 września 2016

W tym roku szkolnym do kandydowania na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłosiła się trójka uczniów: Maria Erdman z klasy IV, Julia Gołąb z klasy V i Michał Strugaru z klasy VI. Uczniowie zaprezentowali swoje programy wyborcze na plakatach i na apelu. W głosowaniu wzięło udział 39 uczniów z klas II-VI, wszystkie głosy były ważne.

Komisja wyborcza w składzie: T. Kasprzyk (przewodniczący), K. Deptuła i Z. Kasprzyk po obliczeniu głosów ogłosiła wyniki wyborów, które były następujące:

  • Michał Strugaru uzyskał 23 głosy,

  • Marysia Erdman 10 głosów,

  • Julia Gołąb 6 głosów.

Zgodnie z regulaminem SU

Przewodniczącym SU został Michał Strugaru,

Zastępcą Przewodniczącego Maria Erdman

Sekretarzem Julia Gołąb.

Opiekunem SU został S. Kwiatkowski z wynikiem 20 głosów.

Gratulujemy!

opracował:

Stanisław Kwiatkowski

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA