19 października 2015

W Szkole Podstawowej w Miodnicy miała miejsce niecodzienna wizyta. Gościliśmy bowiem Jego Ekscelencję, ks Biskupa Pawła Sochę. Po serdecznych powitaniach głos zabrała Pani Dyrektor Anna Kuczak, która przedstawiła program wychowawczy naszej szkoły, a także podkreśliła, że ta wizyta ma dla nas wszystkich ważny wymiar duchowy i jest jednocześnie wyrazem wspólnej troski o jak najlepsze wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Potem Ks. Biskup wysłuchał montażu słowno – muzycznego, który nasi uczniowie przedstawiali z okazji Dnia Papieskiego. Następnie Ks Biskup skierował słowo do wszystkich zebranych, spotkał się z uczniami oraz gronem pedagogicznym.

 

 

 

opracowała:

Agnieszka Jeż - Hamrol

 

 

 

 

 

WIZYTA KS. BISKUPA - PAWŁA SOCHY

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Miodnicy

68 - 111 Miodnica 54

tel. 68 377 14 29

email: pspmiodnica@gmail.com

administrator: khamrol85@gmail.com

 

Copyright © 2015 - 2024 MIODNICA