Copyright © 2015 - 2022 PSP MIODNICA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W MIODNICY

WIZYTA KS. BISKUPA - PAWŁA SOCHY

W Szkole Podstawowej w Miodnicy miała miejsce niecodzienna wizyta. Gościliśmy bowiem Jego Ekscelencję, ks Biskupa Pawła Sochę. Po serdecznych powitaniach głos zabrała Pani Dyrektor Anna Kuczak, która przedstawiła program wychowawczy naszej szkoły, a także podkreśliła, że ta wizyta ma dla nas wszystkich ważny wymiar duchowy i jest jednocześnie wyrazem wspólnej troski o jak najlepsze wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. Potem Ks. Biskup wysłuchał montażu słowno – muzycznego, który nasi uczniowie przedstawiali z okazji Dnia Papieskiego. Następnie Ks Biskup skierował słowo do wszystkich zebranych, spotkał się z uczniami oraz gronem pedagogicznym.

 

 

 

opracowała:

Agnieszka Jeż - Hamrol

 

 

 

 

 

19 października 2015